Copyright © 2008 Carlshill´s Kennel

Åter Startsidan Åter till Galleri Åter Kullar Åter till valpar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Det är den 10 dec, 5 dagar före valpningen. Även om Yra rörde sig med viss värdighet visade hon mycket leklust. Särskilt uppmanade hon Xa till kamp och lek. Därför har Yra beordrats vila sig under en rastningsrunda i skogen.
En nyduschad Yra tittar fram under badhandduken, före valpningen.
En rund och trind Yra i valplådan strax innan valpningen sätter igång under sena eftermiddagen lördagen den 15 december.
Den äldsta valpen föddes 17.42. Hanvalpen, som tills vidare kallas Nacken efter märkningen vägde 565 gr vid födelsen. Här har han redan någon minut efter födseln dockat till en spene och låter sig väl smaka.
"Ryggen", som föddes några minuter efter Nacken vägde 525 gram och hälsar här på sin något äldre bror.
"Korset" var nummer 3 och han vägde 644 gr. Yra vårdar ömt sina 3 första valpar i kullen, alla hanar.
"Tippen" har precis fötts och drar sitt första andetag. Också han var en kraftig och livlig valp med en födelsevikt på 627 gr.
Här försöker Tippen ta sig fram till en spene, medan Yra slickar honom ren och "torr".
Sist av valparna föddes Tiken. Hon vägde 590 gr och var också snabbt framme vid och dockade till en spene. Här vårdar Yra sina 5 valpar när allt är avklarat och hon vilar ut på fräscha underlägg.
Måndag eftermiddag kom vår veterinär, Caroline Eklund, hem till oss för att undersöka valparna och ta sporrarna. Hon kunde nöjt konstatera att allt såg bra ut efter undersökning och sporrtagning.
Här dricker sig alla 5 valparna mätta och belåtna på Yras mjölk. Det har hunnit bli den 21/12 och valparna växer fort.
Yra med sina 5 valpar den 23 dec.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11