Copyright © 2008 Carlshill´s Kennel

Åter Startsidan Åter till Galleri Åter Kullar Åter till C-kullen
1 2 3 4
Även Couger var mycket intresserad av vad det var för underlig polare som kom skuttande under mom Socialt Samspel.
Vad hände? Vart kom du ifrån så snabbt?
Jasså, det är bara en tom overall!
....och här kommer en annan konstig varelse skridande och hoppande över ängen.
Men katten också! Du stannar ju inte trorts att jag varnar. Nu börjar det faktiskt bli lite läskigt.
Du kanske inte är så läskig ändå, men det gäller nog att vara på sin vakt! Man kan aldrig så noga veta.
Helen med Caruso kommer fram till Agne.
Agne instruerar och Caruso verkar ha fångats av något intressant borta på planen.
Vad ska vi göra nu Agne?
En trevlig lek med kamp om en bitstock.
Släden kommer obevekligt närmare till ivrigt skallackompanjemang från Caruso
En del av publiken med domarna Martti och Kent i förgrunden.
1 2 3 4 Åter till C-kullen