Copyright © 2008 Carlshill´s Kennel

Åter Startsidan Åter till A-kullen Åter Kullar Till Galleri
Snart är det dags. Rudde och Ajax förbereder sig och får stöd av bl a Lotta och Micke.
Samling inför Ruddes start.
Först markeringsprovet. Ajax har gjort en bra markering och det är dags .......
.....att se efter i lådan .....
...... och se, där fanns en figurant. Bra och koncentrerat arbete.
Så är det dags för koppelsök. Även här gör Ajax ett bra och koncentrerat arbete.
Så följer Ytsöket; ett 30 minuters arbete i rasmassorna......
...... ett arbete som Ajax tar sig an med liv och lust.
Rudde på väg upp på bjälklaget, medan Ajax tar ett slag utefter grunden.....
..... för att snabbt ta sig uppför en lutande betongskiva.
Rudde ser att Ajax har "något i näsan" ......
Ajax verkar fundera på varifrån informationen kommer.....
.... det verkar komma här innifrån. Sekunden senare har Ajax hoppat in (ner i källaren!) och där kommer markeringen för ännu en fig.
Det finns många kluriga ställen att undersöka.
Ajax intresserar sig för ett lurigt ställe.
Nånstans här finns det något.
Aha, nu känner jag att det ligger någon på taket! I nästa sekund markerar Ajax för en takfigge. Ajax tog samtliga figgar på provet. Utmärkt!
Spänningen har släppt. Nöjd efter beskedet om att Ajax blivit godkänd på slutprovet till Räddningshund. Grattis!